Het bestuur van de BBVF bestaat uit vrijwilligers die zelf allen in de BBVF-competitie uitkomen, of in het verleden zijn uitgekomen (hoewel dit geen vereiste is). De 5 bestuursleden zorgen samen voor de organisatie van de jaarlijkse BBVF-competitie die van september t/m april wordt gehouden in het Sportiom in 's-Hertogenbosch.

De huidige bestuurssamenstelling:

voorzitter Ester Wijnen Hands Up D1
secretaris Peter van Oost Esro '80 H2
penningmeester Anita Pauwels VC Sjot D1
ledenadministratie / webmaster Frans Thijssen Esro '80 H2
competitieleider / website Stefanie van der Wee Hands Up D1

Een korte introductie van de bestuursleden

Ester Wijnen, voorzitter

Volleybal is mijn levenslust! Mijn leven bestond lange tijd uit het weekend in de sporthal. Was het niet voor mijn eigen wedstrijden of tellen dan ging ik wel met mijn vader op pad, samen wedstrijden bekijken en scheidsrechters beoordelen. Als meisje van 7 jaar begonnen en tot mijn 44e Nevobo gespeeld bij VCH Schijndel tot een gescheurde schouderpees er in 2015 een abrupt einde aan maakte. De BBVF ken ik al lange tijd, sinds de negentiger jaren. Destijds in de Vinkenkamp speelde ik naast de Nevobo met enkele oud-dames 1 speelsters van Den Bosch ’78. Vanaf 2010 met het team van Hands Up in de BBVF. Tegenwoordig sta ik als coach langs de lijn bij Spirit Rosmalen. Volleybal blijft een grote passie en dat is de reden dat ik mij als voorzitter van de BBVF inzet om het recreatief volleybal in de regio op peil te houden. Prestatie en vooral plezier! Onderlinge binding is een belangrijke pijler, dat brengen we ook door ons jaarlijkse mixtoernooi. Misschien heb jij ideeën om nog meer volleybalplezier te creëren? Ik hoor het graag!

Anita Pauwels, penningmeester

Ik heb lange tijd in de BBVF gespeeld. Gestart op de middelbare school met volleybal, daarna kwam ik tijdens mijn studie aan de HTS bij een recreantenteam van VVC. En met dat team speelden we in de competitie van de BBVF. Later werd dat De IJsvogel en daarna VC Sjot. Na een tijdje in de RVV-competitie gespeeld te hebben, kwam ik weer terug bij de BBVF. En vanaf dat moment ben ik ook lid van het bestuur. En hoewel ik nu niet meer volleybal, vind ik het nog steeds leuk om betrokken te zijn en iets voor de BBVF te kunnen betekenen.

Peter van Oost, Secretaris

Ik volleybal ongeveer 25 jaar. Begonnen in een wijkvereniging en daarna met Blok 80 in de BBVF. Door verloop van leden overgestapt naar Hands Up en nu speel ik al een hele tijd met veel plezier bij ESRO '80 in de BBVF competitie. Een recreatieve competitie die zich door de jaren bewezen heeft voor het regionale volleybalplezier regio 's-Hertogenbosch. Ik heb me aangemeld voor het BBVF- Bestuur om mee te helpen deze mooie competitie goed te laten verlopen.

Frans Thijssen, spelersadministratie

Voor mij is het volleyballen geworden nadat ik met (zaal)voetballen ben gestopt. Inmiddels speel ik al zo’n 30 jaar met veel plezier bij ESRO ’80. De kernspelers van het team waarin ik speel (heren 2) zijn ook al diezelfde periode bij elkaar en proberen elkaar scherp te houden in de sport. De gemiddelde leeftijd in het team is erg hoog en de aanwas is niet zo groot. Juist voor de wat ouderen (50 plussers) is het erg fijn om nog in competitieverband te kunnen spelen en dat is ook de reden dat ik mij heb opgegeven om in het bestuur de spelersadministratie te verzorgen. Het zou jammer zijn als deze manier van recreatie verloren zou gaan. Ik hoop dan ook dat ik een steentje kan bijdragen om het volleybal voor iedereen toegankelijk te houden. Ik wens jullie allemaal een sportief, blessurevrij en plezierig seizoen toe.

Stefanie van der Wee, competitieleider

Ik volleybal nu vijftien jaar. Na een korte start in de Nevobo , sinds 2004 in achtereenvolgens de RVV en sinds 2008 speel ik in de BBVF, bij HandsUp D1. Ik vind de BBVF een vriendelijke en sportieve competitie, waar het plezier in volleybal voorop staat. Ik hoop dat dat nog heel lang zo blijft en wil daar ook graag mijn steentje aan bijdragen. Aan mij als competitieleider de schone taak om de competitie soepel te laten verlopen en daarmee bij te dragen aan ieders plezier.